NL|EN

AMNorman erkend als partner van Alimento

Met toch wel wat trots willen wij ons even voorstellen als nieuwe Alimento-partner.

In het voorjaar werden we door CertUp geauditeerd. De audit werd voorafgegaan door een klantentevredenheidsonderzoek waarin 15 klanten werden bevraagd over de relatie met AMNorman als consultancy- en opleidingspartner. Het resultaat van het tevredenheidsonderzoek was zeer positief en ook de feitelijke audit verliep vlekkeloos.

Ondertussen werden reeds 12 Normanisten als Alimento trainer erkend. Deze selectie gebeurt op basis van ervaring in de voedingssector en gevolgde opleidingen.

Door het behalen van deze erkenning kan u voor onze adviesverlening en opleidingen sinds juli gebruik maken van subsidies verstrekt door Alimento.

Wie kan gebruik maken van deze subsidies?

Alimento (vroeger IPV) richt zich op de Belgische voedingsindustrie. Hun dienstverlening is van toepassing voor werknemers verbonden aan paritaire comités 118 (arbeiders uit de voedingsindustrie) en 220 (bedienden uit de voedingsindustrie).

Wat zijn uw voordelen als AMNorman-klant?

Onze Alimento-erkenning biedt heel wat voordelen voor onze klanten in de voedingsindustrie. Zo is een subsidie mogelijk voor opleidingen (€ 210 / per sessie) en voor advies (€ 105 per halve dag).
Gedetailleerde info kan verkregen worden bij uw vertrouwde AMNorman-consultant of via info@amnorman.be.


Bedankt aan al onze klanten die meewerkten aan het tevredenheidsonderzoek. Daar het onderzoek anoniem was, kunnen we u niet persoonlijk bedanken.

 

Schrijf u in op de blog